dětské

Angličina pro nejmenší

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Učíme se ve skupinkách přirozenou formou (písničky, hry, povídání a pohyb).Celkově se posiluje vývoj mozku a sociální rozvoj dětí, zlepšují se jejich motorické dovednosti, hudební sluch a vnímání rytmu.Posilují se a prohlubují se přátelské vazby mezi dětmi.

Po prvních 10 hodinách Angličtiny pro nejmenší děti umí:

 • Pozdravy
 • Barvy
 • Čísla do 10
 • Rodinu
 • Lidské tělo
 • Ovoce
 • Zeleninu
 • Zvířátka
 • A mnoho dalších vět, slovíček a frází

Děti jsou positivně motivovány na hodinách a na konci školního roku obdrží diplom.

Jóga a zdravotní cvičení pro děti

JÓGA A ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO DĚTI

Důraz bude kladen na hravou formu lekce, všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým schopnostem dětí, vychází z jejich přirozenosti. Důraz je kladen na radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými. Používáme spoustu pomůcek, kterými děti vtáhneme hravou formou do cvičení.

VHODNÉ PRO DĚTI: 3 – 6 let (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 50 minut

CO MÍT S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím

Tanečky pro nejmenší

TANEČKY PRO NEJMENŠÍ

Děti se učí různé moderní a líbivé taneční choreografie na oblíbené rytmické písničky. Tanec u dětí rozvíjí pohybovou koordinaci, muzikálnost, prostorové vnímání a také pružnost. Při tanci klademe důraz na správné držení těla a správné technické provedení prvků. Vhodně zvolená hudba vtáhne všechny děti do víru tance a ty si pak odnesou z lekcí krásné zážitky.

VHODNÉ PRO DĚTI: 3 – 5/6 let (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 50 minut

CO MÍT S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím

Je možnost po komunikaci vytvářet společně s dětmi taneční choreografie na společenských akcích tomu určených.

Deskové hry

DESKOVÉ HRY

Kroužek a hry jsou zaměřené na logiku, postřeh, rychlost a rozhodování. Spousta her rozvíjí a podporuje slovní zásobu. Děti se vždy na kroužek velmi těší, protože při nich zažíváme legraci, napětí, ale také boj o vítězství. Celkově se děti učí přijmout prohru a podpořit svého kamaráda, který zrovna prohrává, tím se stávají sociálně zdatnějšími. Čekají zde na ně nejrůznější typy stolních a deskových her, od strategických po vzdělávací, při kterých se odreagují, uvolní, ale také se něco nového dozvědí a naučí.

VHODNÉ PRO DĚTI: 5 – 15 (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 60 minut

CO MÍT S SEBOU: boty na přezutí, láhev a pití

Pohybové hry 2

POHYBOVÉ HRY 2

Cílem je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Základní myšlenkou je přesvědčení, že pravidelný, zdravý pohyb by měl patřit k základním návykům každého dítěte.  Hodiny jsou utvořené především z atletiky, gymnastiky a pohybových her. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům atletiky, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a zároveň nést i vlastní zodpovědnost. Každý účastník od nás dostane vlastní „Deník sporťáka“, který mu bude sloužit k zaznamenávání jednotlivých tréninků a ke kontrole svého osobního rozvoje.

VHODNÉ PRO DĚTI: 6- 13 (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 50 minut

CO MÍT S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím

Pohybové hry 1

POHYBOVÉ HRY 1

 

Cílem je zábavnou a hravou formou přivést děti k zájmu o pravidelný pohyb a sport. Základní myšlenkou je přesvědčení, že pravidelný, zdravý pohyb by měl patřit k základním návykům každého dítěte.  Hodiny jsou utvořené především z atletiky, gymnastiky a pohybových her. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům atletiky, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a zároveň nést i vlastní zodpovědnost. Každý účastník od nás dostane vlastní „Deník sporťáka“, který mu bude sloužit k zaznamenávání jednotlivých tréninků a ke kontrole svého osobního rozvoje.

VHODNÉ PRO DĚTI: 3 – 6 let (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 50 minut

CO MÍT S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím

Fotbal

FOTBAL

Kroužek je přizpůsobený pro pokročilé, kteří si chtějí zlepšovat své dovednosti a naopak i pro úplné začátečníky. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům fotbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Je zde pro děti vytvořeno nesoutěživé prostřední. Do lekcí fotbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastické cvičení, atletické cvičení, relaxační a kompenzační cvičení).

VHODNÉ PRO: děti od 6 – 13 let (kluci, holky)
DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 90 minut
CO MÍT S SEBOU: Sportovní oblečení, vhodnou pevnou obuv do tělocvičny, lahev a pití. V případě nutnosti chrániče na holeně.  Všechny ostatní věci jsou k dispozici.

Co děti po dokončení kroužku zvládnou?

 • Základní ovládání míče na místě
 • Dribling s míčem
 • Vedení míče po hřišti
 • Základní pravidla fotbalu
 • Nahrávky
 • Střelba

V případě velkého zájmu realizace turnajů pro děti

STOLNÍ TENIS

STOLNÍ TENIS

Kroužek stolního tenisu je určen pro děti všech věkových kategorií, kde si děti zasportují, užijí spoustu legrace a najdou partu prima kamarádů se stejnými zájmy. Ačkoliv je stolní tenis sport pro jednotlivce, dbáme zároveň na kolektivní práci.  V rámci kroužku si všichni vyzkouší koordinaci oko – ruka, rozvinou pohybové návyky a obratnost (do lekcí zařazujeme opičí dráhy, úponová cvičení, lehkou gymnastiku či atletická cvičení). Lekce probíhají hravou a zábavnou formou, aby vzbudily v dítěti zájem o daný velice oblíbený sport.

VHODNÉ PRO DĚTI: 6- 15 (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 60 minut

CO MÍT S SEBOU: sportovní oblečení a obuv, lahev s pitím. Je zde možnost vypůjčení pálky, kdo nevlastní svojí.

Florbal

FLORBAL

Kroužek je přizpůsobený pro pokročilé, kteří si chtějí zlepšovat své dovednosti a naopak i pro úplné začátečníky. Tento sport je jednoduchý, zábavný a velice dynamický. Cílem kroužku je naučit děti nejen základům florbalu, ale i píli, soustředění, ochotě překonávat překážky, brát sport jako zábavu, spolupracovat a také nést vlastní zodpovědnost. Je zde pro děti vytvořeno nesoutěživé prostřední.  Do lekcí florbalu zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastické cvičení, atletické cvičení, relaxační a kompenzační cvičení).

VHODNÉ PRO: děti od 6 – 13 let (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 90 minut

CO MÍT S SEBOU: Sportovní oblečení, vhodnou pevnou obuv do tělocvičny, lahev a pití. Ostatní pomůcky jsou k dispozici (Florbalová hůl, míček, brankářská helma).

Co děti po dokončení kroužku zvládnou?

 • Základní držení hole (hůl držet oběma rukama)
 • Dribling s míčkem v klidu a v pohybu (forhend / bekhend)
 • Vedení míčku na hokejce
 • Základní pravidla florbalu
 • Střelba z místa a z pohybu

V případě velkého zájmu realizace přátelských zápasů.

Nerf liga

NERF LIGA

Nerf  liga kroužek není jen o bezhlavém střílení kolem sebe.
Nerf hra umožňuje využít dětskou zbraň – hračku, k týmové sportovní hře, kde je rozvíjena sociální oblast, týmovost a pomáhá také ke zvyšování emoční inteligence jedince. V kroužku se budou hrát různé varianty her, např.hra na vlajky, na cíl, na body apod. Hlavním cílem je naučit děti filozofie tohoto sportu a bezpečnou a hravou formou si užít spoustu zábavy. Do lekcí kroužku zařazujeme motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastické cvičení, atletické cvičení, relaxační a kompenzační cvičení).

VHODNÉ PRO DĚTI: 6 – 15 let (kluci, holky)

DÉLKA A ČAS TRVÁNÍ: lekce trvá 90 minut

CO MÍT S SEBOU: Sportovní oblečení, vhodnou pevnou obuv do tělocvičny, ochranné brýle, láhev a pití. Je zde možnost vypůjčení zbraně, kdo nevlastní svojí.

V případě velkého zájmu realizace turnajů.