Project Description

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Učíme se ve skupinkách přirozenou formou (písničky, hry, povídání a pohyb).Celkově se posiluje vývoj mozku a sociální rozvoj dětí, zlepšují se jejich motorické dovednosti, hudební sluch a vnímání rytmu.Posilují se a prohlubují se přátelské vazby mezi dětmi.

Po prvních 10 hodinách Angličtiny pro nejmenší děti umí:

  • Pozdravy
  • Barvy
  • Čísla do 10
  • Rodinu
  • Lidské tělo
  • Ovoce
  • Zeleninu
  • Zvířátka
  • A mnoho dalších vět, slovíček a frází

Děti jsou positivně motivovány na hodinách a na konci školního roku obdrží diplom.